Ý NGHĨA NGÀY TRUYỀN THỐNG HỌC SINH – SINH VIÊN VIỆT NAM
03/04/2020
Hơn nửa thế kỷ qua, dưới ngọn cờ của Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh và Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, phong trào học sinh, sinh viên […]
BÀI CA SINH VIÊN – GIAI ĐIỆU CỦA SINH VIÊN VIỆT NAM
03/04/2020
Tháng 3/1985, Bài ca sinh viên ra đời và đã trở thành bài hát quen thuộc của bao thế hệ học sinh – sinh viên Việt Nam cho đến ngày […]