TRIỂN KHAI THÊM CÁC BIỆN PHÁP QUYẾT LIỆT PHÒNG CHỐNG COVID-19

Đăng ngày . Chuyên mục: Kiến Thức Pháp Luật |

“Chuẩn bị cho tình huống xấu nhất để tình huống xấu nhất không xảy ra”

(Trích chỉ đạo mới nhất của Thủ tướng Chính phủ ngày 24/3/2020)