Sinh hoạt chính trị đợt 02 năm 2020 “Tuổi trẻ HUFLIT – Tự hào thanh niên thành phố Bác”

Đăng ngày . Chuyên mục: Nhịp sống Đoàn - Hội |

Nối tiếp các hoạt động thiết thực Chào mừng 90 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam với chủ đề “Tuổi trẻ Thành phố Hồ Chí Minh sắt son niềm tin với Đảng” đã được đông đảo đoàn viên, sinh viên trường hưởng ứng. Ban Thường vụ Đoàn trường Đại học Ngoại ngữ – Tin học TP. Hồ Chí Minh đã chỉ đạo các Đoàn cơ sở, Chi đoàn tổ chức sinh hoạt chính trị đợt 02 năm 2020 với chủ đề “Tự hào thanh niên thành phố Bác” cho đoàn viên, sinh viên trường.

Nhằm đổi mới hình thức tuyên truyền, giáo dục chính trị theo hướng sinh động và hấp dẫn hơn, Ban Thường vụ Đoàn trường đã chỉ đạo các Đoàn cơ sở, Chi đoàn gắn sinh hoạt chính trị với các hoạt động thực tế. Trong đợt sinh hoạt chính trị đợt 02 năm 2020 các Đoàn cơ sở, Chi đoàn đã tổ chức những hoạt động tham quan thực tế và nghe thuyết minh về các chuyên đề được triển lãm tại Bảo tàng Hồ Chí Minh chi nhánh TP. Hồ Chí Minh, Bảo tàng TP. Hồ Chí Minh, Dinh Độc Lập, Di tích lịch sử “Nơi đồng chí Nguyễn Tất Thành ở trước khi ra đi tìm đường cứu nước”. Đồng thời, ứng dụng công nghệ thông tin (Kahoot, Quizizz,..) để tổ chức sân chơi tìm hiểu kiến thức dạng trắc nghiệm, hình ảnh, audio về nội dung sinh hoạt.

Bên cạnh đó, Ban Thường vụ Đoàn trường cũng tổ chức các cuộc thi trực tuyến tìm hiểu về chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; các cuộc thi tìm hiểu về lịch sử tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, lịch sử 28 năm thành lập trường (1992 – 2020). Ngoài ra, còn tích cực vận động đông đảo đoàn viên, sinh viên trường tham gia các cuộc thi “Tự hào Sử Việt”, “Tìm hiểu 90 năm Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng”,…

Tạo đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn trường về ý nghĩa và những giá trị to lớn của Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử và cuộc kháng chiến chống đế quốc Mỹ xâm lược, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất Đất nước; học tập về truyền thống của tuổi trẻ Thành Đoàn khi tham gia Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử; những dấu ấn phát triển của Thành phố và Đất nước sau 45 năm thống nhất.

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, cổ động về cuộc đời, sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Chủ tịch Hồ Chí Minh; tôn vinh những cống hiến vĩ đại của Người đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc Việt Nam, với phong trào Cộng sản và Công nhân Quốc tế; tình cảm yêu mến, kính trọng của nhân dân Việt Nam và Quốc tế đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh. 

Thông qua đợt hoạt động Ban Thường vụ Đoàn trường thúc đẩy việc triển khai, thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cho toàn thể đoàn viên, sinh viên trường từ đó nâng cao trình độ lý luận chính trị, củng cố lòng yêu nước và niềm tự hào về truyền thống của dân tộc Việt Nam.