KỶ NIỆM 150 NĂM NGÀY SINH V.I.LÊNIN (22/4/1870 – 22/4/2020)

Đăng ngày . Chuyên mục: Hoạt động cơ sở |
z1840726817204_c32b0c72ffb8d5c1809f899668c32110
z1840726817347_f1adc2ece9cefe426d4143eb61b5e5cb
z1840726818235_3ff94dabacb6dfb257616139178c060c
z1840726818492_7aa276b5f7582fa712848378d9791aa7
z1840726818632_dcb9a8f6366c495a06a94f65f26a0eff
z1840726818988_0933be4b460a3e9646440c40383f7400
z1840726819163_d456ab2487e1490a82b8b178fced9ddd
z1840726819768_1cb197e28fc52ed970648eb97fa422e3
z1840726820544_5d5abee9c128c67116fe98b2458e7dc9