KHAI BÁO Y TẾ CÁ NHÂN

Đăng ngày . Chuyên mục: Hoạt động cơ sở, Thông báo mới |

Nhằm tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid -19, Bộ Y tế khuyến nghị toàn dân dùng app khai báo y tế phòng chống COVID-19.
—————-
Với tinh thần giúp sinh viên trong trường khai báo đầy đủ thông tin để phục vụ việc phòng chống dịch bệnh, Đoàn – Hội trường triển khai thông tin về việc khai báo y tế tại trường.
————-
1.Link App NCOVI hỗ trợ khai báo:
– Với hệ điều hành Android, bạn cần vào CH Play và tải app từ đường link: https://play.google.com/store/apps/details…
– Với hệ điều hành IOS, bạn cần vào App Store và tải ứng dụng từ đường link: https://apps.apple.com/vn/app/ncovi/id1501934178
2. Link khai báo y tế cho sinh viên xuất nhập cảnh, có đi du lịch nước ngoài.
https://tokhaiyte.vn/
3. NỘP MINH CHỨNG KHAI BÁO Y TẾ.
Các bạn sau khi hoàn thành khai báo thì chụp lại màn hình và nộp minh chứng khai báo tại đường dẫn:
https://tinyurl.com/HUFLITkhaibaoyte
————-
Lưu ý: Có thể bỏ qua mục mã số thẻ BHYT (nếu không nhớ mã số)
Sau khi hoàn thành thì các bạn còn được cộng “5đ” vào mục 7 trong điểm Rèn luyện học kỳ I năm học 2019 – 2020.

Trân trọng.