Hội thi khoa học sinh viên toàn quốc “Olympic Kinh tế lượng và Ứng dụng ” lần thứ VI – năm 2021

Đăng ngày . Chuyên mục: Thông báo mới |
Tên gọi hội thi: Hội thi khoa học📈 sinh viên toàn quốc “Olympic Kinh tế lượng và Ứng dụng” lần thứ VI – năm 2021
2️⃣. Đối tượng dự thi: Các nhóm nghiên cứu đề tài từ 3-6 sinh viên không là sinh viên năm cuối
3️⃣. Nội dung đề tài dự thi: Các đề tài có nội dung ứng dụng các mô hình toán, mô hình kinh tế lượng trong nghiên cứu các vấn đề kinh tế – xã hội. Kết quả nghiên cứu của đề tài tham dự phải do nhóm đề tài thực hiện, đảm bảo tính trung thực, nghiêm túc trong khoa học.
4️⃣. Hình thức đề tài dự thi: Đề tài dự thi của mỗi nhóm gồm 3 file bản mềm:
➖File bài thi đầy đủ:
💢Tên tệp tin được đặt như sau: Mã trường_Thứ tự đề tài. Ví dụ: đề tài thứ nhất của Học viện Tài chính sẽ là: DNT_Detai1.DOCX. (Mã trường sẽ sử dụng theo mã tuyển sinh của trường theo qui định của Bộ Giáo dục và đào tạo).
➖File số liệu đề tài sử dụng dạng MS Excel.
💢Tên tệp tin được đặt như sau: Mã trường_Thứ tự đề tài. Ví dụ: đề tài thứ nhất của Học viện Tài chính sẽ là: DNT_Detai1.XLSX.
➖File bản tóm tắt, không quá 20 trang chưa bao gồm tài liệu tham khảo (bản này dùng để đưa vào kỷ yếu của Hội thi vì vậy yêu cầu các bài viết định dạng theo bản mẫu OlympicKTL2021_Ky_yeu).
💢Tên tệp tin được đặt như sau: Mã trường_Thứ tự đề tài_TT.
Ví dụ: đề tài thứ nhất của Đại học Ngoại ngữ – Tin học TP. HCM sẽ là: DNT_Detai1_TT.DOCX
💥Các đề tài dự thi nộp trực tiếp trên trang web của Hội thi theo 📌📌📌link:
5️⃣. Thời gian:
⏰20/3/2021: Các nhóm nghiên cứu đăng ký tên đề tài, tên thành viên của nhóm, đơn vị, trường, địa chỉ liên hệ, điện thoại, mail.
⏰25/3/2021: Các nhóm nghiên cứu nhận mã số đề tài.
⏰31/3/2021: Hạn cuối nộp đề tài dự thi về ban tổ chức theo link🌏:
⏰31/3/2021: Nộp lệ phí dự thi theo quy định.
6️⃣. Hình thức khen thưởng
🥇Giải Nhất: Bằng khen của Ban Chấp hành Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam và phần thưởng của Ban Tổ chức
🥈Giải Nhì: Bằng khen của Ban Chấp hành Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam và phần thưởng của Ban Tổ chức
🥉Giải Ba: Bằng khen của Ban Chấp hành Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam và phần thưởng của Ban Tổ chức
🏅Giải Khuyến khích: Giấy Chứng nhận và phần thưởng của Ban Tổ chức

You may also like