Nguyễn Thị Thùy Nhiên – sinh viên khoa Ngôn ngữ và Văn hóa phương Đông
01/11/2016
Bạn Nguyễn Thị Thùy Nhiên – sinh viên khoa Ngôn ngữ và Văn hóa phương Đông😘😘 Thủ khoa toàn trường khóa 2012 Danh hiệu Sinh viên 5 tốt cấp Trung […]
Nguyễn Văn Huy – Tác giả sổ tay HUFLIT
11/10/2016
Anh Nguyễn Văn Huy – Phó Chủ tịch Hội sinh viên trường, Ủy viên Ban chấp hành Đoàn trường.😍 – Điểm trung bình tích lũy đạt hạng nhất liên tục […]