Hội sinh viên

Năm thành lập: Lâm thời: 1998. Được công nhận chính thức vào năm 2000.
Địa chỉ: Lầu 6, khu B, cơ sở Sư Vạn Hạnh (828 Sư Vạn Hạnh, Phường 13, Quận 10, TP. Hồ Chí Minh).

Điện thoại: (08) 38.632.052 – Ext: 123
Email: hoisinhvien@huflit.edu.vn
Số lượng cơ sở Liên Chi hội Sinh viên trực thuộc: 08 LCHSV, 403 Chi hội.

Tổ chức Hội Sinh viên trường Đại học Ngoại ngữ – Tin học TP. Hồ Chí Minh là tổ chức Hội Sinh viên trực thuộc Hội Sinh viên Thành phố Hồ Chí Minh, với chức năng và nhiệm của một tổ chức Hội Sinh viên Việt Nam trong trường đại học được quy định trong Điều lệ Hội Sinh Viên Việt Nam, đồng thời gắn với những nhiệm vụ cụ thể do Ban Thư ký Hội Sinh viên Thành phố, Đảng ủy, Ban Giám hiệu Nhà trường chỉ đạo.

Hội Sinh viên Việt Nam trường Đại học Ngoại ngữ – Tin học TP. Hồ Chí Minh lấy mục đích và nhiệm vụ của Hội Sinh viên Việt Nam làm mục đích và nhiệm vụ hoạt động của mình, xác định rõ chủ thể chính trong hoạt động là sinh viên trường Đại học Đại học Ngoại ngữ – Tin học TP. Hồ Chí Minh.

Với 20 năm hình thành và phát triển, Hội Sinh viên trường Đại học Ngoại ngữ – Tin học TP.Hồ Chí Minh đã thực hiện được nhiều công trình, phần việc hữu ích, có ý nghĩa với cộng đồng và xã hội, được sự ghi nhận từ các cấp lãnh đạo trong và ngoài trường, thực sự trở thành một tổ chức tin cậy cho Sinh viên, vì Sinh viên.

Thực hiện nhiệm vụ chính trị của Nhà trường, Hội Sinh viên trường có các nhiệm vụ sau:

 1. Hội sinh viên trường có nhiệm vụ đoàn kết, tập hợp rộng rãi sinh viên toàn trường, cùng phấn đấu học tập, rèn luyện vì mục tiêu lý tưởng của Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh.
 2. Lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn các Chi hội, Câu lạc bộ – Đội – Nhóm và bộ phận trực thuộc xây dựng, phát huy sức mạnh đoàn kết phù hợp với chủ trương của Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam, Hội Sinh viên Thành phố. Nâng cao tinh thần tự nguyện, tự giác cao trong sinh viên, cùng Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trường xây dựng ngày càng vững mạnh hoạt động Hội và phong trào sinh viên.
 3. Đoàn kết, khuyến khích, giúp đỡ hội viên, sinh viên trong học tập và rèn luyện, hoàn thành nhiệm vụ của người sinh viên, góp phần xây dựng nhà trường vững mạnh.
 4. Giáo dục lý tưởng, truyền thống đạo đức, lối sống và ý thức pháp luật cho hội viên, sinh viên.
 5. Phản ánh nhu cầu, nguyện vọng của sinh viên; tham gia đề xuất các chủ trương, chính sách liên quan đến sinh viên. Tổ chức các hoạt động thiết thực chăm lo đời sống vật chất, tinh thần và bảo vệ các quyền lợi hợp pháp, chính đáng của hội viên, sinh viên và tổ chức Hội.
 6. Đoàn kết, phát triển quan hệ hữu nghị hợp tác với các tổ chức sinh viên, thanh niên tiến bộ và nhân dân các nước trên thế giới vì hoà bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội.

Thành tích đã đạt được:

🏆 Bằng khen của TW Hội Sinh viên việt Nam về việc hoàn thành xuất sắc công tác Hội và phong trào sinh viên liên tiếp nhiều năm học.

🏆 Bằng khen của chủ tịch UBND thành phố Hồ Chí Minh, Bằng khen của chủ tịch UBND tỉnh Bến Tre, Bằng khen của chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang về các thành tích xuất sắc trong chiến dịch tình nguyện hè Mùa hè xanh nhiều năm liền từ năm 2000 – 2016.

🏆 Bằng khen của Hội Sinh viên Việt Nam TP Hồ Chí Minh về hoàn thành xuất sắc công tác Hội và phong trào sinh viên liên tiếp nhiều năm học.

Danh sách các đồng chí Chủ tịch Hội Sinh viên trường qua các thời kỳ:

 1. Đ/c Nguyễn Ngọc Huân
 2. Đ/c Đặng Thanh Bình
 3. Đ/c Lê Tuấn Sơn
 4. Đ/c Nguyễn Thị Hồng Linh
 5. Đ/c Nguyễn Đặng Hoàng Trung
 6. Đ/c Nguyễn Thái Ân
 7. Đ/c Bùi Hữu Hồng Hải
 8. Đ/c Phan Khả Tú
 9. Đ/c Trần Thị Diễm Hương