Đoàn Thanh niên

Năm thành lập: 1996.
Địa chỉ: Lầu 6, khu B, cơ sở Sư Vạn Hạnh (828 Sư Vạn Hạnh, Phường 13, Quận 10, TP. Hồ Chí Minh).
Điện thoại: (08) 38.632.052 – Ext: 123
Email: doanthanhnien@huflit.edu.vn
Số lượng cơ sở Đoàn trực thuộc: 8 Đoàn cơ sở, 5 Chi đoàn cơ sở, 403 Chi đoàn.

Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trường Đại học Ngoại ngữ – Tin học TP. Hồ Chí Minh là Cơ sở Đoàn tương đương Quận, Huyện đoàn, trực thuộc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Thành phố Hồ Chí Minh với hơn 20 năm hình thành và phát triển đã thực hiện được nhiều công trình, phần việc hữu ích, có ý nghĩa với cộng đồng và xã hội, được sự ghi nhận từ các cấp lãnh đạo trong và ngoài trường.

Bước vào giai đoạn hội nhập, Đoàn trường tiếp tục phát huy tính năng động, sáng tạo trong những hoạt động, không ngừng đổi mới phương thức tổ chức, hoàn thành tốt những nhiệm vụ được giao; đội ngũ cán bộ Đoàn, đoàn viên, sinh viên HUFLIT luôn thực hiện tốt cuộc vận động Xây dựng phong cách cán bộ Đoàn HUFLIT “Học tốt – Làm hay – Sống đẹp”, cuộc vận động Xây dựng các giá trị mẫu hình thanh niên HUFLIT “Bản lĩnh – Văn minh – Nghĩa tình”, tích cực học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, có tinh thần tình nguyện, có trách nhiệm với bản thân và xã hội; nâng cao bản lĩnh hội nhập, quyết tâm không ngừng vươn lên để khẳng định mình.

Thực hiện nhiệm vụ chính trị của nhà trường, Đoàn trường có các nhiệm vụ sau:

  1. Tổ chức thực hiện công tác giáo dục truyền thống, giáo dục lịch sử, lý tưởng cách mạng; giáo dục đạo đức, lối sống và nhân cách trong đoàn viên, sinh viên.
  2. Tổ chức các hoạt động phong trào thúc đẩy học tập, nghiên cứu khoa học và giảng dạy trong đoàn viên, sinh viên và cán bộ trẻ.
  3. Tổ chức các hoạt động chăm lo và đảm bảo quyền lợi chính đáng của đoàn viên, sinh viên.
  4. Tổ chức các hoạt động phong trào, hành động cách mạng, qua đó tạo môi trường rèn luyện tích cực để đoàn viên, sinh viên dấn thân, phấn đấu, rèn luyện năng lực công tác quần chúng, nhân cách và bản lĩnh xã hội; giúp đoàn viên, sinh viên nhận thức được vai trò, trách nhiệm của tuổi trẻ đối với gia đình, Nhà trường, xã hội và Đất nước.
  5. Tuyên truyền xây dựng tổ chức Đoàn vững mạnh, là nòng cốt xây dựng và phát triển Hội sinh viên Việt Nam trường.
  6. Rèn luyện, bồi dưỡng và giới thiệu Đoàn viên ưu tú cho tổ chức Đảng xem xét và kết nạp.
  7. Phối hợp với các Khoa – Phòng – Ban chức năng và các tổ chức Đoàn thể khác của Nhà trường và xã hội giải quyết các vấn đề có liên quan đến đoàn viên, sinh viên, cán bộ trẻ, công tác Đoàn và phong trào thanh niên.

Thành tích đã đạt được:

🏆 Cờ đơn vị xuất sắc năm học 2015 – 2016 (Quyết định Số 252-QĐKT/TĐTN-VP, ngày 24/06/2016 của Thành Đoàn TP. HCM).

🏆 Cờ đơn vị xuất sắc năm học 2016 – 2017 (Quyết định Số 227 ngày 14/6/2017 của TW Đoàn TNCS Hồ Chí Minh).

🏆 Cờ đơn vị xuất sắc năm học 2016 – 2017 (Quyết định Số 245a, ngày 26/6/2017 của Thành Đoàn TP. HCM).

🏆 Cờ đơn vị xuất sắc năm học 2017 – 2018 (Quyết định Số 264-QĐKT/TĐTN-VP, ngày 02/07/2018 của Thành Đoàn TP. HCM).

🏆 Bằng khen của Ban Chấp hành Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh V/v Đã có thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên trường học năm học 2014 – 2015 (Quyết định Số 440-QĐ/TWĐTN, ngày 14/9/2015).

🏆 Bằng khen của Ban Chấp hành Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh V/v Đã đạt giải Khuyến khích trong cuộc thi ”Tuổi trẻ học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” năm 2015 (Quyết định Số 217-QĐ/TWĐTN, ngày 15/5/2015).

🏆 Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hậu Giang V/v Đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè giai đoạn 2005 – 2015 (Quyết định Số 1052/QĐ-UBND, ngày 31/7/2015).

🏆 Giấy khen của Ban Chấp hành Thành Đoàn TP. Hồ Chí Minh V/v Đã hoàn thành xuất sắc công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm học 2014 – 2015 (Quyết định Số 170-QĐKT/TĐTN-VP, ngày 07/7/2015).

🏆 Giấy khen của Ban Chấp hành Thành Đoàn TP. Hồ Chí Minh V/v Đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện chương trình ”Tuổi trẻ Thành phố vì biên giới, biển đảo” giai đoạn 2013 – 2015 (Quyết định Số 325-QĐKT/TĐTN-VP, ngày 14/9/2015).

🏆 Bằng khen của Ban Chấp hành Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh V/v Đã có thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên trường học năm học 2015 – 2016 (Quyết định Số 308-QĐ/TWĐTN, ngày 28/6/2016).

🏆 Bằng khen của Ban Chấp hành Thành Đoàn TP. Hồ Chí Minh V/v Đã có thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm học 2015 – 2016 (Quyết định Số 252-QĐKT/TĐTN-VP, ngày 24/6/2016).

🏆 Bằng khen của Ban Chấp hành Thành Đoàn TP. Hồ Chí Minh V/v Có thành tích tiêu biểu trong thực hiện cuộc vận động ”4 xây – 3 chống” giai đoạn 2011 – 2016 (Quyết định Số 253-QĐKT/TĐTN-VP, ngày 29/6/2016).

🏆 Bằng khen của Ban Chấp hành Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh V/v Đã có thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên trường học năm học 2016 – 2017 (Quyết định Số 401-QĐ/TWĐTN, ngày 18/8/2017).

🏆 Bằng khen của Ban Chấp hành Thành Đoàn TP. Hồ Chí Minh V/v Đã có thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm học 2016 – 2017 (Quyết định Số 227-QĐKT/TĐTN-VP, ngày 14/6/2017).

🏆 Bằng khen của Ban Chấp hành Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh V/v Đã có thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên trường học năm học 2017 – 2018 (Quyết định Số 241-QĐ/TWĐTN, ngày 22/6/2018).

🏆 Bằng khen của Ban Chấp hành Thành Đoàn TP. Hồ Chí Minh V/v Đã có thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm học 2017 – 2018 (Quyết định Số 264-QĐKT/TĐTN-VP, ngày 02/7/2018).

🏆 Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Tây Ninh V/v Đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2018 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh (Quyết định Số 1980/QĐ-UBND, ngày 09/8/2018).

🏆 Bằng khen của Ban Chấp hành Thành Đoàn TP. Hồ Chí Minh V/v Đạt thành tích suất sắc trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm học 2018 – 2019 (Quyết định Số 215-QĐKT/TĐTN-VP, ngày 11/6/2019).

🏆 Bằng khen của Ban Chấp hành Thành Đoàn TP. Hồ Chí Minh V/v Đạt giải Khuyến khích – Bảng A phần thi đội tuyển Hội thi Olympic các môn khoa học Mác – Lênin và Tư tưởng Hồ Chí Minh ”Tầm nhìn xuyên thế kỷ” lần 10 – Năm 2019 (Quyết định Số 206-QĐKT/TĐTN-VP, ngày 05/6/2019).

Danh sách các đồng chí Bí thư Đoàn trường qua các thời kỳ:
1. Đ/c Nguyễn Ngọc Mai Thảo
2. Đ/c Nguyễn Ngọc Huân
3. Đ/c Đặng Thanh Bình
4. Đ/c Trương Thị Mai Thảo
5. Đ/c Hoàng Mộng Long
6. Đ/c Tăng Phước Đại
7. Đ/c Đinh Hồng Vân
8. Đ/c Nguyễn Ngọc Chiêu Anh
9. Đ/c Phạm Hữu Nghĩa