BIA TƯỞNG NIỆM CÁC CHIẾN SĨ BIỆT ĐỘNG SÀI GÒN – GIA ĐỊNH HY SINH TẠI DINH ĐỘC LẬP TRONG CUỘC TỔNG TIẾN CÔNG VÀ NỔI DẬY XUÂN MẬU THÂN NĂM 1968

Đăng ngày . Chuyên mục: Hành trình đến với bảo tàng, địa chỉ đỏ |